eio-q.se > Intressegrupp > System C2  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2  

System C2 

Innehållet på denna sida med undersidor gäller ej för ny layout i System C2 (2018). Nytt innehåll kommer på ny hemsida 2019.

Tillsvidare finns instruktion till System C2, nya layouten, här:

Medlemmar i EIO Q Intressegrupp och EIO Q BAS har tillgång till System C2 på en webb-adress som är unik för varje medlem.

Ladda ned den här vägledningen till System C2. Den är en bra hjälp för nya användare och en bra lathund för befintliga användare.
 Vägledning System C2

Här ser du en översikt över praktiska tips och funktioner som är till nytta vid användningen av System C2.
 • Genväg med rullgardin - Lämplig att använda för "montörsdator" eller andra datorer som används av flera medarbetare. Genvägen går till en inloggningssida med en rullgardin med alla medarbetares namn för snabb inloggning.
 • Personlig genväg - Lämplig att använda för de som arbetar vid egen dator. Genvägen går direkt till en viss medarbetares inloggningssida i C2.
 • Användare - Här beskrivs hur man lägger till eller tar bort användare i System C2.
 • Enkäter - Stöd för bl.a. Mål- och strategitimma, ISO Snabbanalys och Egna förbättringsdagar. Enkäterna genomförs som en självutvärdering, aktiviteter skrivs in direkt i C2.
 • Handlingsplaner - Lägg upp handlingsplaner med underliggande aktiviteter.
 • Konfidentiella ärenden - Möjlighet att begränsa behörigheten till ett fåtal personer för ett visst ärende.
 • Direktinlämning utan inloggning - Förenklad inlämning av förslag via smartphone eller montörsdator.
 • Grupper - Flera medarbetare kan ingå en grupp som gemensamt arbetar med vissa ärenden. 
 • Avtal - Avtalsbevakning kan vara användbart för att hålla reda på olika typer av avtal och i tid bli påmind om förlängning eller liknande.
 • Sändlistor - Med sändlistor kan man enkelt sprida information till flera medarbetare samtidigt när man kommenterar ett ärende.
 • Fyra viktiga nyckeltal - Skapa enkelt en rapport med statistik över förbättringsverksamheten.
 • Styrkort - Beskriver hur styrkort kan användas för mål och processmått, samt hur man skapar aktiviteter och följer upp målen.
 • Exportlistor - Instruktion till hur exportlistor hanteras i C2. Lämpligt om man vill göra egna rapporter och analys i Excel. Genvägar finns till flera färdiga exportlistor.

Nyheter juni 2017
Delegering
Ny sida som beskriver ärendetypen Delegering och hur den underlättar administrationen vid utseende av elsäkerhetsledare och tilldelning av kontrolluppgift till montörer.
Leverantörsavvikelse
Ny vägledningen till ärendetypen Lev.avvikelse. Nytt förenklat flöde i två steg och möjlighet till automejl.
Olycka/Tillbud/Observation
Ny vägledning som beskriver hantering av utredning och hantering av olycksfall- och tillbudsrapportering i C2, samt möjlighet till rapportering av observationer.

Nyheter augusti 2015
Ledighet
Beskrivning av ny äredentyp som kan aktiveras vid anmodan.

Nyheter aprril 2014
System C2 på mobilen
Nu finns det en guide till hur man använder C2 på mobilen.

Nyheter december 2013

Möten
Ny sida som beskriver hur möten kan dokumenteras i C2.
Vägledning
Vägledningen som finns högst upp på denna sida är uppdaterad.

Nyheter maj 2012
Styrkort
Uppdatering av instruktion för styrkort.
Exportlistor
Instruktion för hur exportlistor används.
Kopiering av handlingsplan
Ny funktion för att kopiera en handlingsplan med tillhörande aktiviteter. Beskrivning finns under handlingsplaner.

Nyheter augusti 2011
Fyra viktiga nyckeltal 
Visar hur man tar fram en rapport och vad statistiken innebär.  

Nyheter juni 2011
Nya funktioner och vägledning till System C2
Det är nu möjligt att registrera enkäter konfidentiellt i C2. Dessutom finns nu ett antal extra funktioner för de som har behov. De nya funktionerna är Konfidentiella ärenden, Direktinlämning utan inloggning, Grupper, Avtal och Sändlistor. Klicka på respektive funktion i vänstermenyn för att läsa mera.
Vägledning till System C2, se PDF högst upp på denna sida. 

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se