eio-q.se > Intressegrupp > Beskrivning > Hantering av personuppgifter i System C2  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > Beskrivning > Hantering av personuppgifter i System C2  

Hantering av personuppgifter i System C2 

Ändamål:
System C2 är en förbättringsdatabas för att hantera olika typer av förbättringar/ärenden i syfte att bedriva en effektiv verksamhet och nå uppsatta mål.

Roller:  
Företaget Personuppgiftsansvarig
Installatörsföretagen Service i Sverige AB Personuppgiftsbiträde
System C2 Management i Stockholm AB    Personuppgiftsunderbiträde

Personuppgiftsbiträdesavtal:
Avtal gällande personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av Installatörsföretagen.
Avtalet bifogas av Installatörsföretagen via System C2 till motsignerande företag (Personuppgiftsansvarig).
Signering framgår av elektronisk signering.

Behandlingar som utförs:
Registrering av användaruppgifter.
Registrering och hantering av förbättringar/ ärenden.
I historikloggen lagras vem som har hanterat ett ärende.
Formulär på hemsida för ”externa” att registrera kundnöjdhetsärenden.
Ärenden kan visas i olika rapporter och läsas av användarna (om ej konfidentiella).

För ärendetyperna: Kundsynpunkt och Kundnöjdhet så beskrivs det närmre här hur hanteringen av personuppgifter sker.

Kategorier av registrerade i System C2:
Medarbetare och ev. kontrakterade konsulter/inhyrd personal.
Extern kund (kundnöjdhet)

Kategorier av personuppgifter i System C2:
- användare (för- och efternamn samt e-post), Organisationstillhörighet.
- personer involverade i ärendet visas i historiklogg
- personuppgifter i fritextfält eller vallistor (manuellt skrivna/valda).
- Extern kund: Personnamn, e-post, tel.nr (även adress vid kundsynpunkt).

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse:  Behandlingen är nödvändig för att personuppgiftsansvarig ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, dvs har en laglig skyldighet att hantera vissa personuppgifter.

Berättigat intresse gällande kundenkät: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företaget och deras kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra deras tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod:
Användaruppgifter bevaras under anst./kontraktstiden.
Personnamn i registrerade ärenden bevaras så länge systemet används.

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se