eio-q.se > Intressegrupp > Tre röster om EIO Q  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > Tre röster om EIO Q  

Tre röster om EIO Q 

  Här följer några uttalanden från de tre företagen som med hjälp av EIO Q Ledningssystem ISO-certifierade sig 2007.
                                   
Benny Klang Benny Klang
Stockholms El-Team AB,
Bandhagen
22 medarbetare
"Vi har blivit konkurrenskraftigare, ökat lönsamheten och skapat väl fungerande rutiner.
– Vi har också ökat medvetenheten hos alla medarbetare om värdet av att arbeta systematiskt mot ett gemensamt mål."

Läs mer>>
Hans Engvall Hans Engvall
El-Teknik i Gävle AB,
32 medarbetare
"Certifieringen kan ses som ett kvitto på att vi har ett väl fungernade kund- och medarbetaranpassat ledningssystem som stödjer företagets affärsdrivande processer."
Läs mer>>
Lars-Åke Ericsson Lars-Åke Ericsson
Kempes El AB,
Kramfors, Härnösand,
Sundsvall och Sollefeå
90 medarbetare
"– Vi har fått bättre ordning, effektivare arbetssätt och mer engagerad personal.
Det ständiga förbättreingsarbetet börjar bli en naturlig del av vardagen."
Läs mer>>
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se