eio-q.se > Intressegrupp > Uppdatering EIO Q 2017  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > Uppdatering EIO Q 2017  

Uppdatering EIO Q 2017 

Uppdatering av EIO Q Ledningssystem till de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, samt i möjligaste mån kommande ISO 45001 (ej fastlagd ännu).

Nyheter i nya ISO 9001 och ISO 14001 presenterades övergripande på EIO Q dagarna 2016.
Arbetsmetod för intressentanalys gicks igenom på EIO Q dagarna 2017.

Information om uppdateringar

Webbmöten om uppdatering är planerade till/genomförda vid följande tillfällen. Under respektive tillfälle kommer presentationsbilder och inspelning från webbmötena att läggas upp.

Webbmöte 1 - 2017-09-29
 Presentation1 ppt-bilder
Presentation1 inspelad version

Webbmöte 2 - 2017-10-27 
 Presentation2 ppt-bilder
Presentation2 inspelad version

Webbmöte 3 - 2017-12-01 
 Presentation3 ppt-bilder
Presentation3 inspelad version

Uppdaterade dokument m.m.

Här nedan görs uppdaterat material tillgängligt löpande. Först när höstens uppdatering är helt klart kommer det att paketeras i en ZIP-fil.

Datum   Nytt/uppdaterat  Beskrivning 
 2017-12-01   Ledningssystemet   Se ändringsmeddelande och presentationer ovan.
 2017-11-29   Rollbeskrivning-052506  Kompletterat med flera arbetsuppgifter.
 2017-11-29   Checklista-vid-inlaning-051671  Utvecklad mall, bl.a. nytt avsnitt för UE.
 2017-11-28   Miljoanalys-052318  Ny modell för miljöanalys.
 2017-10-27   Leverantörsregister    Kompletterat med blad för bedömningskriterier.
 2017-10-26  Miljöanalys  Arbetssätt för miljöanalys övergripande och på företagsnivå.
 2017-10-05  Ny enkät i C2 för
 Mål- och strategitimmar
 Titta på praktiska tips (3min40sek)
 2017-09-27  Intressentanalys - metod  Sida med beskrivning av metod för intressentanalys
 2017-09-27   Intressentanalys-052526  Mall för intressentanalys.
                         
     
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se