eio-q.se > Kurser och utbildning > Kurser > Effektiv produktion  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Kurser och utbildning > Kurser > Effektiv produktion  

Effektiv produktion 


Kurslängd: 2+2 dagar, samt mellanliggande pratikperiod (5-10 veckor).

Kursmål: Att bygga rätt förbättringskultur.

Innehåll: 
- Spelövning som tydliggör vikten av målstyrning,feedback, roller och ansvar
- Genomförandet av en skarp värdeflödesanalys, d v s vilka aktiviteter måste genomföras för att nå effektivitet och 
  skapa kundvärden
- Vi tar fram nyckeltal som går att mäta, utvärdera och påverka
- Träna på förmågan att ge och ta kritik, samt förslag på lösning och hur man skapar motivation för ständiga 
  förbättringar
- Praktikperiod på distans under 5-10 veckor.
- Skapa en normalbild och fastställa produktionens utvecklingspotential
- Implementeringsstöd genom handledning av nyckelpersonal
- Utbildning av övriga medarbetare avseende nyckeltal och feedback

Målgrupp: Företagsledning och berörd nyckelpersonal och på sikt även medarbetare.

Upplägg: Helt företagsanpassat eller i nätverk med andra företag. Nätverk är en kostnadseffektiv väg till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.

Pris: Beroende på upplägg. Förfrågan till par.lanner@eio.se

Ta del av mer information om Effektiv produktion:

 >> Ladda ner kursbroschyrenEIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se