eio-q.se > Kurser och utbildning > Kurser > EIO Q Ledningssystem - bygg upp ert ledningssystem  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Kurser och utbildning > Kurser > EIO Q Ledningssystem - bygg upp ert ledningssystem  

EIO Q Ledningssystem - bygg upp ert ledningssystem Syfte

Att bygga upp EIO Q Ledningssystem inom det egna företaget för att uppfylla kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Systemutveckling på företaget, 6 dagar

Förkunskapskrav: Minst en person på företaget ska ha genomgått utbildningen ”Introduktionskurs – EIO Q Ledningssystem” och genomfört utdelade uppgifter från den kursen. Uppgifterna från introduktionskursen ska godkännas av kursledaren innan den företagsförlagda utbildningen påbörjas.

Omfattning: Systemutveckling på företaget inkluderar sex heldagar med en kursledare/konsult på ert företag. Omfattningen med sex heldagar, samt 2 dagars introduktionskurs, ger tillräckliga förutsättningar för implementering av ledningssystemet. Omfattningen kan utökas enligt önskemål (1).

Kursplan: En företagsanpassad kursplan med sex kursdagar planeras in under en period på 6 – 9 månader.

Pris: Från 83 300 kr för 6 heldagars konsultation/utbildning. Valfritt antal deltagare. Kurslitteratur tillkommer, se nedan. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer. (2)

Betalningsplan och -villkor: Fakturering sker med 21 300 kr vid uppstart, 31 000 kr efter dag 3 och slutligen 31 000 kr efter dag 6. Betalningsvillkor 30 dagar netto, priser exkl. moms.

Eget arbete

För ett lyckat resultat krävs att tid avsätts för eget arbete mellan kursdagarna. Ledningssystemet byggs upp med företagets egna resurser, vilket resulterar i ett system som företaget självt kan förvalta.

Kursmaterial

Kurslitteratur: utgörs av EIO Q Paketet (art.nr 052330, 3 200 kr/st för medlemmar). Det räcker med 1 st EIO Q paket per företag.

EIO Q Paketet innehåller bl.a. EIO-Q Handboken. För övriga kursdeltagare rekommenderas ett eget exemplar av EIO Q Handboken eBok (art nr 052329, 455 kr/st för medlemmar).

Kurslitteraturen beställs från Elförlaget. Klicka på artikelnumren för att komma till respektive artikel på Elförlagets hemsida

Utöver angivet kursmaterial ingår grundläggande miljöutbildning på nätet (3). Dessutom ingår ett års medlemskap i EIO Q Intressegrupp i kursavgiften (upp till 25 medarbetare) (2). Medlemskapet i EIO Q Intressegrupp gör att ni får till ett ärendehanteringssystem, System C2, under kursens gång. Här ingår även tjänsterna Nöjd kund mätning och Nöjd medarbetarmätning.

Kursledare/konsult

Kursledarens roll är att tillföra kompetens och vara en rådgivande partner under utbildningen. Kursledare väljs i samråd med företaget. Kursledaren kommer från EIO, eller från ett företag som EIO har samarbetsavtal med. I samarbetsavtalet finns sekretesskrav för kursledare/konsulter.

Installatörsföretagen har samarbetsavtal med följande företag:

  • C2 Management AB, Stockholm
  • ELKAB, Karlstad


Utökad konsultation

Konsultationen kan utökas enligt önskemål och efter överenskommelse med respektive kursledare/konsult. För utökad konsultation debiteras 10800:- per dag exkl. moms. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer.


Systemutveckling på företaget, 8 dagar

Ett alternativ för företag som inte har genomgått EIO Q introduktionsutbildning. I övrigt samma upplägg som beskrivs ovan.

Förkunskapskrav: Inga.

Omfattning: Systemutveckling på företaget inkluderar åtta heldagar med en kursledare/konsult på ert företag. Omfattningen med åtta heldagar ger tillräckliga förutsättningar för implementering av ledningssystemet. Omfattningen kan utökas enligt önskemål (1).

Kursplan: En företagsanpassad kursplan med åtta kursdagar planeras in under en period på 7 – 11 månader.

Pris: Från  104 900 kr för 8 heldagars konsultation/utbildning. Valfritt antal deltagare. Kurslitteratur tillkommer, se ovan. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer. (2)

Betalningsplan och -villkor: Fakturering sker med 22 400 kr vid uppstart, 27 500 kr efter dag 3, 27 500 kr efter dag 6 och slutligen 27 500 kr efter dag 8. Betalningsvillkor 30 dagar netto, priser exkl. moms.

1) Omfattning på kursen baseras på den tidsåtgång som behövs för att utbilda inom nödvändiga delar i ledningssystemet. Företagets nuvarande nivå vad gäller arbetssätt, datorkunskaper, systematiskt arbetsmiljöarbete etc. kan göra att det är lämpligt med konsultation utöver vad som ingår i kursavgiften.
2) I priset för utbildningen ingår ett års medlemskap i EIO Q Intressegrupp för företag upp till 25 medarbetare. Tilläggskostnad för företag upp till 50 medarbetare 5 000 kr och företag upp till 100 medarbetare 14 000 kr. Efter ett år kan medlemskapet i EIO Q Intressegrupp förlängas enligt ordinarie prislista.
3) Licenser miljoutbildning.se ingår för 3 medarbetare, komplettering kan ske med fler licenser.


EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se