eio-q.se > Kurser och utbildning > Kurser > EIO Q Ledningssystem - Introduktionskurs  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Kurser och utbildning > Kurser > EIO Q Ledningssystem - Introduktionskurs  

EIO Q Ledningssystem - Introduktionskurs Kurslängd
: 2 dagar, med gemensam middag. Vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen.

Kursmål: Att få insikt i och grunderna till ett ledningssystem. Kursen är grunden till steg 2 – sex dagars systemutveckling på företaget. Den ger därmed beslutsunderlag för fortsatt arbete.

Innehåll:
- Kursen ger en introduktion till ett enkelt och levande ledningssystem
- Kännedom om ISO 9001
- Genomgång av arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar.
- Efter kursen finns det konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett
ledningssystem.

Målgrupp: Nyckelpersoner i företaget (ex. vis VD, projektledare, ekonomiansvarig)

Pris: 9 100 kr för 2 kursdagar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 50 % rabatt, d.v.s. 4 550 kr per person.
I kursavgiften ingår nödvändig kurslitteratur, samt middag efter kursdag 1.

Priset gäller för medlemmar och är exkl. moms och logi.
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se